EBM-papst紧凑型风机首页 > EBM-papst(依必安派特) > EBM-papst紧凑型风机

EBM-papst对角紧凑风机

产品型号:EBM-papst对角紧凑风机

商品编号:

添加日期:2012-11-29

浏览次数:7796


产品详细介绍

Type
 UN
 AC/DC
 qV
 LpA
 LwA
 Dimensions
 
in V
 
in m³/h
in dB(A)
in Bel
in mm
DV 4112 N
9 .. 15
DC
280
61
6.9
119 x 119 x 38
DV 4114 N
16 .. 30
DC
280
61
6
119 x 119 x 38
DV 4118 N
36 .. 60
DC
280
1
6.9
119 x 119 x 38
DV 5212 N
9 .. 15
DC
270
56
6.4
127 x 127 x 38
DV 5214 /2HP
16 .. 30
DC
320
62
7.2
127 x 127 x 38
DV 5214 N
16 .. 30
DC
270
56
6.4
127 x 127 x 38
DV 5218 N
36 .. 60
DC
270
56
6.4
127 x 127 x 38
DV 6212 TD
8 .. 13.5
DC
700
69
7.8
172 Ø x 51
DV 6224
16 .. 28
DC
540
63
7.1
172 Ø x 51
DV 6224 TD
16 .. 36
DC
700
69
7.8
172 Ø x 51
DV 6224 TDA
16 .. 36
DC
700
69
7.8
172 Ø x 51
DV 6248
28 .. 60
DC
540
63
7.1
172 Ø x 51
DV 6248 TD
40 .. 55
DC
700
69
7.8
172 Ø x 51
DV 6248 TDA
40 .. 55
DC
700
69
7.8
172 Ø x 51
DV 6248 TDI
40 .. 55
DC
700
69
7.8
172 Ø x 51
DV 6248 TDP
40 .. 55
DC
700
69
7.8
172 Ø x 51
DV 6248 TDT
40 .. 55
DC
700
69
7.8
172 Ø x 51
DV 6318/2TDH4P
36 .. 72
DC
1050
 
8.7
172 x 51
DV 6318/2TDH5P
36 .. 72
DC
1100
 
9.2
172 x 51
DV 6424
16 .. 28
DC
530
65
7.3
172 x 160 x 51
DV 6424 TD
16 .. 28
DC
680
71
7.9
172x 160 x 51
DV 6424 TDA
16 .. 28
DC
680
71
7.9
172 x 160 x 51
DV 6424 TDP
16 .. 28
DC
680
71
7.9
172 x 160 x 51
DV 6448
28 .. 60
DC
530
65
7.3
172 x 160 x 51
DV 6448 TDA
40 .. 55
DC
680
71
7.9
172 x 160 x 51
DV 6448 TDP
40 .. 55
DC
680
71
7.9
172 x 160 x 51
K1G200-AD31-02
16 .. 28
DC
1040
 
 
200
K1G200-AD37-02
36 .. 57
DC
1243
 
 
200
K1G200-AD49-04
36 .. 57
DC
1095
 
 
200
K1G200-AD65-04
16 .. 28
DC
1018
 
 
200
K3G200-BDA1-02
16 .. 28
DC
1216
 
 
200
K3G200-BDA2-02
36 .. 57
DC
800
 
 
200
K3G200-BDA4-04
36 .. 57
DC
1548
 
 
200


友情链接: 成都景观设计 四川塑料检查井 成都门禁系统 成都净化工程 四川环保工程 成都振动盘 成都减速带厂家 危险品运输物流 成都婚介 成都硅藻泥 成都纸箱 成都婚礼策划 成都英语培训 成都石材翻新 成都纸箱厂 成都屋顶花园设计 成都塑料检查井 GRC轻质隔墙板 ebmpapst ebm 锦恒荣泰阿里巴巴